Probuzení posvátného grálu dělohy skrze sedm bran.

Evoluce naší planety dřímá v hlubinách ženské dělohy, která se na planetě zemi probouzí ve velkém od roku 2012 do roku 2027 [Richard Rudd, 49th Gene Key, 2017] Přináší harmonii skrze posvátné ženství a mužství jak v těle jednotlivce, tak mezi mužským a ženským pohlavím. Po staletí jsme byli svědky opakujících se cyklů matriarchátu a patriarchátu, které byly a jsou následkem disharmonie ženské a mužské dynamiky. Tyto cykly vedou jen ke zneužití moci. Ženy využívají svou smyslnost k manipulaci mužů a muži volí cestu násilí. Otevřením dělohy skrze sedm bran mohou ženy vstoupit do moudrosti dělohy a ukázat cestu mužům a jejich posvátnému mužství, které ve spojení s posvátným ženstvím vede ke společnému tvoření světa v plnosti a harmonii.

Cesta sedmi bran byla původně praktikovaná kněžkami Isis v Egyptě a různé její podoby nalezneme i dnes v tradičních naukách Májské kultury, Indie, Tibetu a mnohých dalších. Sedm bran v ženském těle je energetickou cestou aktivující portál hluboké ženské moudrosti a skrze ní portál moudrosti vesmíru. Tyto brány tvoří energetický kanál od vstupu do yoni (název pro “vagínu“ pocházející ze Sankritu) a jejích velkých a malých pysků přes bod G ke klitorisu po děložní hrdlo. Skrze děložní hrdlo pak vede ke zbylým třem branám v děloze. Pokud je jak žena celá, tak i každá brána oživena, vyživována, hýčkána a plně uctívána jako posvátná, pak se těchto sedm bran stane cestou k posvátnému grálu dělohy. Dělohy, která je propojená s vesmírem. Děloha, která je plná posvátného ženství a tím je energií ZROZENÍ sama o sobě. Otevření těchto bran leží v kapacitě ženy tuto moudrost sdílet v posvátném spojení s mužem. Žena je schopna přijmout, oddat se a plně se otevřít muži a jeho vědomí přes těchto sedm bran. [Aon Prakasha, A. & E., Womb Wisdom, 2011. str. 83.] V tento okamžik nastává chvíle, kdy se polarita spojení může změnit. Žena objeví svou plnou ženskou sílu – solární ženskost a muž stojí po boku v jeho lunární mužské síle, která podporuje, důvěřuje a vyživuje tu ženskou. A polarity se harmonizují.

Ve spojení posvátného ženství a posvátného můžství uvnitř leží klíč evoluce vědomí a světa skrze lidské tělo.

Komentáře
  • Začít se štavnatou smyslností & magnetickým milováním můžeš okamžitě

    Mám pro tebe jako dárek mini salón ZDARMA společně s dalšími praktikami a štavnatými informacemi z "postele", které sdílím jen po emailu: