Věříš sama sobě?

DŮVĚRA.

Věříš sama sobě?

Tvoje vztahy, projekty, tvoje bytost, celkově tvoje bytí a tvůj domov je výtvorem tvých činů a aktivit.

Produkt toho s jakou energií, s jaký nábojem dokážeš odpovídat uvnitř sama sebe na okolní svět.

Věříš ve své vize, věříš sama v sebe a co tobě pomáhá vrátit se ke svému zdroji, i když si třeba někdy nedůvěřovala sama sobě?…

ŠANCE je, že tě život bude zkoušet…jak moc důvěřuješ ty sama sobě a jak v tom dokážeš stát

…i když ti ostatní nedůvěřují, protože

-> si třeba někdy v minulosti svým jednáním jejich důvěru zlomila
-> jejich osobní nedůvěra sama v sebe je reflektovaná na venek
-> nebo oboje najednou… 

Co s tím? 

1) Vytvoř prostředí sama v sobě, kterému TY & tvoje TĚLO může důvěřovat. 
2) Pokud se na tebe z venčí zazrdcadlí nedůvěra, zeptej se:
a. Věřím v této situaci já sama sobě? Věřím tomu, za co stojím, jak tady stojím?
b. Je tento pocit můj?
c. nádech – výdech a odtud pak můžeš zvolit další krok, další slovo…

Komentáře